Přeskočit na obsah

(Výňatek z brožury „Prácheňsko magické“)

Když se podíváme do výkladového slovníku, dočteme se, že slovo magický lze použít nejen ve významu spojeném s magií. Tento výraz znamená také zázračný, čarovný, kouzelný, kouzelnický, čarodějnický, nadpřirozený. A skutečně – takové je Prácheňsko.
Nejen, že má kouzelnou krajinu plnou lesů, luk, polí, říček, potoků, rybníků, kopců a remízků, ale má také čarovně krásné památky z různých dob naší historie. A kouzlo malebných vesniček a menších měst zná snad každý z nás… Prácheňsko má také svou duši, v níž jsou vetkány příběhy dávno minulé, příběhy a zkušenosti našich předků. Zrcadlí se v nich doba dávná, skrývá se v nich kouzlo kraje. Některé jsou prosté, jiné zašmodrchané a další mají nádech nadpřirozeného… Naslouchejme dávným vyprávěním a moudrům. Slovům, která se předávala z pokolení na pokolení. Slovům, která stále žijí v naší tradici – ať si je dodnes vyprávíme, či byla písemně zaznamenána našimi předchůdci. Ať jsou to pohádky, pověsti, legendy, přísloví, pořekadla, pranostiky.
Z bývalého Prácheňského kraje se dochovaly také záznamy nejrůznějších pověr a pověrečných praktik, které měly zabezpečit zdar, úrodu, prosperitu, zdraví atd. U některých je dokonce možné hledat souvislost s magií a čarováním, což naplňuje další význam slova magický, o němž se zde ještě nehovořilo. Pověrečné praktiky se uplatnily v hospodářském životě. Pojily se třeba s prvním vyháněním dobytka na pastvu, s léčením nemocného dobytka či se snahou zamezit krupobití. Je zajímavé, že pověry a pověrečné praktiky nejsou jen věcí minulosti. Ale můžeme se s nimi setkat i ve století jednadvacátém.
Jednotlivá lidová vyprávění i kratší slovesné útvary nejsou jen vytištěná černá písmenka na papíře. Tím, že je někomu začneme vyprávět, uvádíme je znovu v život, můžeme je i měnit. Najdeme v nich mnoho moudrosti a zkušeností o člověku a jeho světě.
Neměli bychom zapomínat, že naši předkové uměli vyprávět a uměli také naslouchat. A když se o toto budeme snažit i my, uchováme duši našeho kraje a budeme jej i v budoucnu moci nazývat Prácheňsko magické.