Přeskočit na obsah

Protivín byl založen jako tvrz a vesnice u brodu přes říčku Blanici někdy kolem roku 1260. Blanice a okolní potoky byly bohatým nalezištěm zlata. To byl snad důvod, proč byla tvrz později přestavěna na hrad, a to i přesto, že utváření terénu v okolí nebylo pro jeho obranu zrovna nejvhodnější. Protivín trpěl v období válečných stavů především průchody, rekvizicemi a ubytováním válčících vojsk. Útlak poddaných a odvádění naturálií pro zásobování vojsk vystřídaly doby neúrody a trvalých dešťů. Teprve ve druhé polovině 19. století se Protivín jako samosprávné městečko začal hospodářsky a společensky rozvíjet a osada Protivín byla v roce 1899 povýšena na město. Z dochovaných památek lze jmenovat např. raně barokní kostel sv. Alžběty z let 1661–1662, původně románský kostel sv. Havla z konce 12. století v přičleněné obci Myšenec a raně gotický kostel sv. Václava s křížově klenutým presbytářem s freskami z pol. 14. století v Krči. Při vchodu na zdejší hřbitov je pozoruhodná velmi stará křtitelnice z kamene s vytesanými reliéfy lidských tváří. V Protivíně jediná krokodýlí ZOO ve střední Evropě. S 20 druhy krokodýlů má třetí největší druhovou kolekci na světě a je jedinou ZOO v Evropě, která pravidelně rozmnožuje kriticky ohrožené druhy krokodýlů.