Přeskočit na obsah

BavorovPrvní písemná zmínka o Bavorově pochází z r. 1228. Založil jej Jan Bavor III. ze Strakonic. R. 1351 se stali držiteli bavorovského panství bratři Rožmberkové – Petr, Jošt, Jan a Oldřich. Po jejich nástupu získal Bavorov řadu výsad, např. nesměl být zastaven žádnému knížeti ani rytíři. R. 1355 král Karel IV. vyhověl žádosti bratří z Rožmberka a povolil jim vystavět nedaleko Bavorova hrad Helfenburk, dochovaný do současnosti v podobě zříceniny. Rožmberkové přispěli ke značnému rozkvětu Bavorova na přelomu 14. a 15. století.

Bavorov patří k nejdokonalejším ortogonálním městským lokacím v jižních Čechách. Ze čtvercového náměstí se rozvíjí pravidelná pravoúhlá uliční osnova koutových ulic, uzavřená do pravidelného oválu městského opevnění, které tvořily dřevěné palisády. Význam Bavorova vyplýval z jeho situování na cestě z Prachatic do Vodňan. Urbanistická struktura Bavorova přetrvala dodnes.

Ve městě je celá řada historických památek, např. kostel Nanebevzetí P. Marie, postavený v 60.–80. letech 14. století na místech staršího kostela. Byl přestavěn po požáru města v r. 1649, barokně upraven a vnitřně přestavěn na trojlodí a regotizován v letech 1905–1908. V ohradní zdi děkanství se zachoval gotický portál ze 14. století. Na náměstí můžeme vidět barokní panský dům z 15. století. Portál zdobí znaky držitelů helfenburského panství – eggenberský a schwarzenberský. Ze špitálu založeného před rokem 1361 se zachoval gotický portál kaple.