Přeskočit na obsah

VodnanyVodňany byly založeny pravděpodobně jako osada v bažinatém terénu k údržbě a ochraně dálkové cesty od hranic přes Prachatice a od Vodňan do středu české země. V tržní osadu se rozrostly patrně za Přemysla Otakara II. V r. 1336 byly povýšeny na královské město a obdařeny různými výsadami – město mělo být oporou krále proti Rožmberkům. Vodňany trpěly častými nepřátelskými vpády a v roce 1547 byly postiženy za účast na povstání proti králi Ferdinandovi I. ztrátou některých práv a hospodářských výhod. Město se znovu pozvedlo k rozvoji především v 1. polovině 19. století, k čemuž přispělo formanství na císařské silnici Budějovice – Plzeň. Město má dochované historické jádro se zbytky gotického opevnění a kolonizační půdorys se šachovnicovou sítí ulic a čtvercovým náměstím, z jehož rohů vybíhají hlavní komunikace.

Významnou památkou je Kostel Narození Panny Marie, původně raně gotický, nově postavený v letech 1415-1435 mistrem Jaklíkem a jeho synem Václavem, do dnešní doby přestavěný a rozšířený v 60. letech 16. století Vincencem Vogarellim. Kostel byl znovu opraven po požáru v r. 1722. Vnitřní výzdoba byla realizována podle návrhů Mikoláše Alše, jejichž originály jsou k vidění v městské galerii. Ve městě můžeme vidět renesanční a barokní domy – č.p. 1 (lékárna ze 16. stol., kde se r. 1851 narodil spisovatel František Herites), č.p. 2 s křížovými klenbami v průjezdu, barokní domy č.p. 39 a 42, č.p. 172 – původně renesanční stavba s psaníčkovými sgrafity, barokní dům „U Čápů“, kde v letech 1890-1899 žil a tvořil Julius Zeyer.

vodnany 2Za povšimnutí stojí i kamenný klenutý most přes mlýnský náhon se sochou sv. Jana Nepomuckého z 18. stol. a také budova synagogy (od svého dokončení v r. 1860 až do II. světové války sloužila židovské náboženské obci, od r. 1959 je využívána jako městské muzeum).

V blízkém okolí Vodňan i ve městě samotném se do současnosti dochovalo celkem 11 mlýnů na řece Blanici. Některé jsou v zachovalém stavu a přístupné po dohodě s majitelem.