Přeskočit na obsah

Katovice-02Katovická hora neboli Kněží hora hostila v 9. století elipsovité slovanské hradiště o celkové rozloze asi 8 hektarů. Hradiště se honosí jedním z nejdůmyslnějších a nejsložitějších dochovaných raně středověkých opevnění v Čechách. Ze severu je k akropoli připojeno vnitřní a vnější předhradí. Místy až čtyřnásobné ochranné valy jsou dodnes patrné. Žárem spečené valy vznikly jako druhotný tvar zřícením hradeb. Do červena vypálená kamenná suť a místy při úpatí valů se vyskytující struskovitě seškvařené kameny s otisky dřev dokládají, že hradby, vybudované ze dřeva, zeminy a kamene zanikly požárem. Někteří archeologové se domnívají, že právě rozsáhlý požár, který zničil mohutnou pevnost na Katovické hoře, byl důvodem, že Přemyslovci toto zlatonosné místo opustili a dali vystavět svůj kamenný hrad na vrchu Prácheň u Horažďovic, podle kterého pak bylo pojmenováno celé rozsáhlé správní území Prácheňsko. A nebýt požáru? Kdo ví, jak by se jmenovalo!

Kněží hora je opředena hned několika pověstmi, z nichž jednu literárně zpracoval F. L. Čelakovský ve své básni Svatební den. K dalším zajímavostem Kněží hory patří pozůstatky důlní těžby grafitu. Ten se tu dobýval od jara 1913 do 20. let 20. století a zpracovával se v nedaleké továrně na pravém otavském břehu. Místní grafit však nebyl příliš kvalitní, a proto se jej využívalo hlavně ve Škodovce v Plzni pro výmaz slévárenských forem. Dodnes jsou ve skalní stěně patrné vstupy do šachet, i když jsou pro veřejnost uzavřené.

KatoviceV roce 1985 byla vyhlášena Přírodní rezervace Kněží hora, která je chráněným územím o rozloze 13,51 ha se zbytky teplomilné doubravy se zachovalou hájovou květenou. Je součástí Naučné stezky Kněží hora, která vede z obce zajímavými místy, známými z katovické historie a místních pověstí až k Žižkovu mostu u Dolního Poříčí.

Kamenný jednoobloukový most byl postaven přes původní koryto Březového potoka. Proč byl pojmenován po Žižkovi, není nikde písemně podloženo. Snad se tak usuzuje ze zápisu v katovické kronice, která byla psána od roku 1883, a kde je zapsána domněnka, že tento most vybudoval Jan Žižka z Trocnova, když táhl krajinou v roce 1420 z Plzně do Tábora a u Sudoměře slavně zvítězil nad několikanásobnou přesilou. Most je dnes mimo koryto potoka, neboť ve dvacátých letech 20. století byla provedena regulace toku potoka blíže k úpatí Katovické hory, a tak byl nedaleko postaven malý železobetonový můstek se zábradlím.