Přeskočit na obsah

CehniceStaré prameny datují založení Cehnic do 9. až 11. století. Roku 1540 se obec stala městečkem, jehož význam vyplýval z polohy na křižovatce místních cest. Současně mu byl přidělen znak, právo pečetě, právo vařit pivo a pořádat dvakrát ročně trhy. Po třicetileté válce a velkém požáru však obec již nikdy své původní velikosti nedosáhla a nejvíce ji proslavili místní muzikanti, kteří vyráželi za prací do nejslavnějších cirkusů světa.

V současné době má obec necelých 500 obyvatel, ale může se pochlubit základní i mateřskou školou a šesti dobrovolnými spolky. Nejen místní, ale i občané z okolních obcí využívají zdejší bohaté zázemí pro sportovní a především kulturní aktivity, a to hlavně díky nově vybudovanému areálu Devět králů.

Areál Devět králů

V roce 2003 byly v přírodním úvalu mezi vrchy V Prádlech a Kostelík jihovýchodně od Cehnic zcela náhodně objeveny nálezy ze střední doby kamenné a kruhový kultovní areál z mladší doby bronzové. V obci se zrodil nápad, jak propojit jedinečnou historickou památku se současným životem. V roce 2006 se podařilo získat prostředky z Programu obnovy venkova MMR ČR na vytvoření historické repliky kamenného kruhového areálu v centru obce.

Prostor pro repliku byl zaměřen přesně podle archeologických podkladů, usazování kamenů a úprav prostranství se účastnily i místní děti. Tak byl duch významného historického nálezu přenesen do centra obce. Na venkovní projekt navazuje vybudování Společenského centra pro děti a mládež a v roce 2008 obec pokračuje projektem na Open air areál Devět králů. V současnosti se obec Cehnice může pochlubit komplexním kulturně společenským zázemím. Areál Devět králů je využíván zejména při akcích pro děti (vítání občánků, rozloučení s žáky 9. tříd, prezentace zájmových kroužků ZŠ), ale i dalších společenských příležitostech, jako je masopustní veselí, vynášení Morany, oslavy svátku keltského Samain či adventní koncerty.

Cehnice-cedule