Přeskočit na obsah

Obec Kraselov s osadami Lhota u svaté Anny, Mladotice a Milčice leží v malebné krajině jížních Čech ve strakonickém okrese. V současné době zde žije 235 obyvatel. Nejvyšším místem v okolí je Mladotický vrch vysoký přes 703 m.

V obci můžeme vidět zámeček, původně tvrz z 2. poloviny 14. století. Bydlelo se v něm ještě roku 1700. Po roce 1837 byl na základech starého stavení postaven zámeček čp. 1. U vjezde do dvora stojí socha Sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti. Do roku 1990 byl využíván jako jídelna pro zaměstnance JZD. V současné době je zámeček po celkové rekonstrukci a využívá se jako Penzion u Jána.

První zpráva o kraselovském kostele je z roku 1384, kdy vyl kostelík malý a dřevěný. Postupně byly přistavěny pravá a levá loď kostela. Nyní má kostel podobu kříže. V kostele je pochováno 12 předků rodu Dlauhoweských. Je zde uchována památná truhla z doby Karla IV., která byla po jeho smrti věnována arcibiskupovi Chanovskému.

Kraselov-svata AnnaNa kopci východně od kraselova stojí poutní kostel svaté Anny. Kostel na chlumu u cesty z Kraselova do Lhoty u sv. Anny (původně Nožířské, Hrnčířské či Pechlátovy) vznikl u údajně divotvorného pramene roku 1682. Předmětem uctívání se kromě pramene stala i pozdně gotická socha svaté Anny z roku 1520. Věhlas poutního místa vedl k brzkému rozšíření areálu o sakristii, kapli, oratoř a ambity kolem kostela, v jejichž rozích stojí tři věžice s cibulovými báněmi a zvonice, zakončená obdobně. Pramen byl v 18. století použit ke zřízení malých lázniček, jejichž existence však nepřesáhla dobu několika desetiletí. Po roce 1945 ustaly postupně i poutě a areál je dnes po většinu roku uzavřen. Pouze o prázdninových sobotách se zde od 15.00 slouží pravidelné bohoslužby. Roku 1761 byla postavena u nedalekého léčivého pramenu lázeňská budova a vysázena lipová alej od svatoanenského kostela. V roce 1967 měřila nejstarší lípa v této aleji v odvodu 580 cm.