Přeskočit na obsah

První písemná zmínka o vsi je z roku 1251 v listině vydané Přemyslem Otakarem II.. Zdejší okolí však bylo osídleno již mnohem dříve – na vrcholu blízkého kopce jsou ještě patrné zbytky raně středověkého hradiště Hradec u Řepice.

Největší rozkvět zažila Řepice v době, kdy ji vlastnil významný český humanista a místosudí království českého Jan Hodějovský. Ten přestavěl zámek v renesančním slohu, založil zahradu se vzácnými rostlinami a knihovnu. Po bitvě na Bílé hoře byl zámek vypálen císařským vojskem.

Obec se může pochlubit architektonicky zajímavým společenským centrem – nově vybudovanou Ratejnou. Z historických památek se dochoval pozdně gotický špýchar a ohradní zeď bývalé zahrady se dvěma hranolovými baštami – altánky. Budova s čp. 1 je ozdobena renesančním štítem.

Řepice se stala vítězem soutěže Vesnice roku 2012.