Přeskočit na obsah

VolynePůvodně trhová osada vzniklá při důležité obchodní cestě do Bavor, povýšená na město svatovítským proboštem Oldřichem v roce 1299. Prastaré správní centrum králováckých vesnic a sídlo děkanátu. Trvalý majetek pražské metropolitní kapituly, po husitských válkách daný králem Zikmundem do zástavy Přibíkovi z Klenové, následně po mnoho desetiletí v držení strakonických johanitů a navrácený kapitule až v roce 1621. Po roce 1848 významné správní, společenské a kulturní středisko pro oblast širokého Pošumaví. Sídlo okresních úřadů a řady nově vznikajících škol. Dnes příjemné místo k životu, přímo vybízející k turistickým aktivitám.

Z dochovaných památek je nejzajímavější budova radnice, renesanční z doby kolem roku 1550, barokně i později upravovaná; uvnitř se nacházejí zbytky renesanční freskové výzdoby, na průčelí upoutají sgrafita z roku 1927 od architekta Františka Průši (1892–1956). Dnes zde sídlí městské informační centrum.

Volyňská tvrz je mohutná dvoupatrová palácová budova obdélníkového půdorysu, v jádru z konce 13. století, ale s řadou pozdějších přestaveb. V objektu tvrze se nachází celoročně otevřené městské muzeum. V sousedství tvrze se nachází gotický kostel Všech svatých ze začátku 14. století, dvoulodní stavba s renesanční vstupní předsíní. Věž byla přistavěna až v roce 1817.

V části zvané Hradčany se dochoval židovský hřbitov, nejstarší náhrobky pocházejí již ze 17. století. Empírová synagoga z let 1838–40 byla postavena v místech bývalého židovského ghetta. Volyně se může pochlubit i unikátně zachovalou plovárnou z let 1939–41, vybudovaná podle návrhu architekta Václava Kolátora (1899–1945).

Pošumavská tržnice byla vybudována v prostorách bývalého pivovarského sklepa se zachovanými původními klenbami. Díky dotaci z PRV, OSY IV. LEADER zde vznikl prostor pro prezentaci řemesel a pořádání kulturních akcí.