Přeskočit na obsah

StekenPrvní zmínka o obci pochází z roku 1318. Bývala centrem samostatného statku. Významnou měrou se do historie Štěkně zapsal známý jihočeský vladycký rod Bavorů, který zde roku 1318 vybudoval tvrz. Od roku 1610 do konce třicetileté války se zde vystřídala řada majitelů, nejznámějším byl Jan Malovec z Malovic, jemuž byl majetek zkonfiskován v r. 1622. Tehdy se štěkeňské panství skládalo z městečka s pivovarem a čtyř vsí. V r. 1648 dostal Štěkeň darem od císaře Ferdinanda III. Johann Anton Losy z Losinthalu, který zde zbudoval raně barokní zámek. Po vymření rodu v roce 1781 získal po dlouhých sporech rozsáhlé majetky známý učenec Josef Mikuláš, hrabě z Windisch-Grätzu. V roce 1784 byla Štěkeň povýšena na městys. V září roku 1905 se ve Štěkni a okolí konaly císařské manévry, jichž se účastnil i císař František Josef I.

Po 1. světové válce byl majetek knížete Windisch-Grätze v rámci první pozemkové reformy zkonfiskován. V r. 1922 zámek získal výměnou za areál na pražské Malé Straně řád IBMV (Institut Blahoslavené Panny Marie), jiným názvem řád Anglických panen, který se věnoval výchově a vzdělávání dívek. Zřídil zde mateřinec, noviciát a dívčí soukromou všeobecnou vzdělávací školu s internátem. Řádové sestry zde vyučovaly francouzštině, angličtině, etiketě, ženským ručním pracím, hře na klavír a housle a zpěvu.

16. 7. 1923 na zámku zemřel spisovatel Karel Klostermann (nar. 1848), který se proslavil jako opěvovatel šumavské přírody. S rodinou pobýval ve Štěkni už v mládí mezi roky 1860 a 1862. Jeho otec byl totiž v těchto letech osobním lékařem knížete Alfreda Windischgrätze (1787-1862), který poslední roky svého života trávil právě ve Štěkni. Po Windischgrätzově smrti se Klostermannovi přestěhovali do Kašperských Hor. Karel Klostermann se v závěru svého života opět do Štěkně vrátil a nyní je mu v zámku věnována stálá expozice. Se Štěkní je spojen i místní rodák Alfons Šťastný, zakladatel českého agrárního hnutí.

Štěkeňský zámek v roce 1949 převzal stát, aby zde zřídil domov důchodců, který tu fungoval až do roku 2001. Sestry byly v objektu až do 30. března 1985, kdy byly nuceny Štěkeň opustit. Navrátily se 22. března roku 1990. Zámek se postupně vrací díky nákladným rekonstrukcím do původního stavu. Jednotlivcům i skupinám nabízí ubytování a zázemí pro pořádání vzdělávacích a společenských akcí.