Přeskočit na obsah

HosloviceAreál unikátního hoslovického mlýna tvoří původní mlýnice s obytnou částí, chlévy s kolnou a stodola, všechny původně kryté došky, roubené či zděné ze smíšeného zdiva. Patří k němu také rybníček s náhonem, sad a louky. Vzhledem ke středověkému původu vsi Hoslovice (podle písemných zmínek již existovala v roce 1352), mlýn v místě stával již v této době. První písemně doložená zpráva je z Berní ruly z roku 1654. Tuto dataci potvrzuje dendrochronologický průzkum. Stromy, použité v konstrukci stropu sýpky, byly pokáceny v letech 1568 až 1569. Zmínka o mlýnu o jednom kole se objevuje později ještě v Tereziánském katastru z roku 1748 a ve sčítání lidu v roce 1905. Mlýn byl stále v provozu.

Vlastníci mlýna, bratři Harantovi, ještě koncem 70. let minulého století osadili nový hřídel mlýnského kola. Odmítali veškerý technický pokrok, a proto poslední dochovanou technickou úpravou je žentour za stodolou. V areálu zakonzervovali tradiční venkovský způsob života – není zavedena elektřina, chybí sociální zařízení a obytné místnosti tvoří malou část budovy. Díky tomu je mlýn včetně dalších staveb a pozemků v autentickém stavu tak, jak jej znali obyvatelé Hoslovic a okolí po staletí.

V současné době mlýn spravuje Muzeum středního Pootaví ve Strakonicích. V roce 2008 se podařilo uvést veškerá zařízení opět do provozu, vzhledem k přilehlým pozemkům muzeum také zapůjčilo do areálu i drobné hospodářské zvířectvo. Areál s dobovým autentickým zařízením se tak stal vhodný pro ukázky tradičních řemesel, zemědělské výroby a místního zvykosloví (masopust, velikonoční obchůzky, dožínky, posvícení, Vánoce a mnoho dalšího).

Na cestě do mlýna můžete navštívit hospodu U Starýho kance, k níž patří také penzion a ranč společnosti EKOCHOV s.r.o., která získala značku PRÁCHEŇSKO regionální produkt® na hovězí maso i ubytovací služby.