Přeskočit na obsah

Strelske HosticePrvní písemná zmínka o vsi Hoštice je dochována kolem roku 1320. Současný zámek byl vystavěn Pešíky z Komárova na místě původní renesanční tvrze zmiňované v 16. století. První patro bylo však zřejmě po devastacích za třicetileté války radikálně přestavěno. V roce 1654 získali zámek jezuité, kteří v roce 1721 dokončili jeho rozsáhlou přístavbu a barokní úpravu a přeměnili ho na sídlo jezuitského řádu až do doby jeho zrušení v roce 1773. Počátkem 19. století získává zámek pražský měšťan Erasmus Obst. Za Obstů zde proběhla v rozmezí let 1870–1880 celková úprava objektu. Nová éra nastala roku 1923, kdy zámek získal tzv. Podpůrný spolek haléřový dělníků akciové společnosti Škodových závodů v Plzni. Téhož roku došlo k dílčí přestavbě zámku na ozdravovnu a v letech 1927–1928 k nástavbě zámecké budovy o 2. patro. Od roku 1950 byl celý zámek k dispozici vojenské posádce, což přineslo zásahy jak do historických interiérů, tak přístavbu nových budov.

Karpatský ženijní prapor zde sídlil až do roku 1991. Obci se podařilo získat celý objekt o deset let později. V současné době je v přízemí jižního křídla otevřeno Muzeum řeky Otavy a voroplavby s galerií, v prvním a druhém patře zámku je veřejně přístupná tělocvična a klubovna s posilovnou. Muzeum bylo slavnostně otevřeno 13. 5. 2006, poté, co bylo díky finanční podpoře z programu LEADER ČR zrekonstruováno asi 250 m2 výstavní plochy. Plavení dřeva na Otavě věrně připomíná devítimetrová maketa celého pramene svázaného z pěti vorových tabulí. Expozice je věnována řece Otavě, fauně a flóře, rýžování zlata, perlorodce říční, rybářství  a nezapomíná ani na turistický projekt Otavské plavby. Své místo má v expozici samozřejmě historie místního zámeckého objektu a řemesla, s kterými se již dnes běžně nesetkáte.