Přeskočit na obsah

RakovicePrvní písemná zmínka pochází z roku 1045, osídlení zde však existovalo již od 5. století před n. l., kdy v oblasti sídlili keltské kmeny. Z doby jejich přítomnosti se dochovaly patrné zbytky hradiště na vrchu Hrad, které bylo obehnáno kamennými valy sloužícími pro obranu. Předpokládá se, že keltské osídlení zaniklo v 1. století př. n. l. Poté se přes území začaly posouvat germánské. Slovanské kmeny osídlení v Rakovicích se datuje do 10. století. Rakovice jsou poprvé uváděny jako majetek břevnovského kláštera v roce 1045. V době před husitskými bouřemi byly součástí arcibiskupského statku v Příbrami.

K sousedním Čimelicím Rakovice připojil v roce 1714 Karel Bohumil z Bissingenu, vzdělaný člověk, prozíravý ekonom a hospodář, s výrazně uměleckými sklony a zálibami, který zastával téměř 20 let funkci hejtmana Prácheňského kraje. Zámky v Rakovicích a Čimelicích propojil původně dvouřadým lipovým stromořadím. Dnes tudy vede naučná Alšova stezka, která dále pokračuje až do Alšova rodiště Mirotic.

Od r. 1850 je zámek ve vlastnictví orlické větve rodu Schwarzenbergů. Jim byl zámek v r. 1948 zkonfiskován a 40 let jej využívalo JZD. V r. 1991 byl zámek vrácen v restituci Karlu Schwarzenbergovi, který jej pronajal sdružení „Berkat“. Sdružení se zaměřuje na pomoc dětem i ženám v Čečně a v Afghanistánu a uprchlíkům u nás a postupně zámek opravuje.

Z dalších památek v obci stojí za pozornost návesní kaple zasvěcená svatému Janu Nepomuckému postavená a náklady obce v letech 1791–1792. Zajímavostí této kaple je, že musela mít velmi pěknou výmalbu, neboť stála mnohem víc, než socha svatého Jana Nepomuckého. Dále je v katastru obce několik zajímavých výklenkových kaplí.