Přeskočit na obsah

OrlikPrvní zmínky o Orlíku pocházejí z poloviny 13. století, kdy Orlík patřil ke královským državám Václava II. Na přelomu 13. a 14. století prošel Orlík přestavbou na kamenný gotický hrad, který sloužil jako opěrný bod a správní centrum královské moci. V rukou českých králů zůstal Orlík až do roku 1357, kdy jej dle dochované listiny Karel IV. udělil v ušlechtilé manství svému kancléři Dětřichu z Portic. Po několika změnách majitelů se hrad Orlík stal na více než sto let majetkem rodu Zmrzlíků, kteří se hlásili k husitství a bojovali tak proti Rožmberkům, ovládajícím v té době Zvíkov. V roce 1514 prodal poslední Zmrzlík požárem zničený hrad Orlík Švamberkům, tehdejším majitelům Zvíkova, a Orlík se stal sídlem hospodářské správy panství orlicko-zvíkovského. Díky tomu byl Orlík v letech 1514-20 důkladně opraven a rozšířen. Po smrti Petra Voka (1611) se stali orličtí Švamberkové dědici rozsáhlého rožmberského majetku a tím i jedním z nejbohatších rodů v zemi. Jan Jiří Švamberk přesídlil do Třeboně a na Orlíku zůstala jen panská správa. Tak tomu bylo až do roku 1802, kdy se Orlík stal sídlem schwarzenbergské sekundogenitury. Od té doby dochází k přeměně Orlíka v panské sídlo v podobě, kterou můžeme obdivovat i v současnosti.

Nejen zámek, ale i sousední obec Staré Sedlo má svoji vlastní bohatou historii. Je připomínána již koncem 13. století jako farní obec s kostelem a od nejstarších dob byla označováno jako městys, i když privilegium konání výročních trhů a městského znaku získalo až koncem 18. století. Dominantu obce tvoří původně gotický kostel sv. Prokopa na náměstí, který byl barokně přestavěn v letech 1654 a 1753–1754. Před kostelem je socha z poloviny 18. století. U cesty ze Starého Sedla směrem k zámku stojí barokní výklenková kaple se sochou sv. Jana Nepomuckého.