Přeskočit na obsah

Mistrovství uměleckého řemesla přiblíží i reprezentační prodejna o.p.s. Sedlická krajka na náměstí v Sedlici. Prodejna nabízí nepřeberné množství hotových výrobků a veškeré pomůcky potřebné k výrobě paličkované krajky.

Více než 450 let tradice výroby na jednom místě – to je Sedlická krajka. Jednoznačně ojedinělým a originálním oborem lidové textilní výroby na Blatensku v rámci celého území Práchně bylo a dodnes je krajkářství v Sedlici a jejím okolí. Počátek této tradice sahá až do 15. století.

Největší rozvoj krajkářství na Sedlicku se vztahuje k počátku 18. století. Tehdy majitelka sedlického panství Marie Ludmila Černínová zrušila část robotních povinností pro ženy a nahradila je paličkováním krajek. V roce 1899 byla v Sedlici založena krajkářská škola. V roce 2000 byl ve spolupráci města Sedlice a Svazku obcí Blatenska zpracován projekt na záchranu a oživení tradice krajkářství v Sedlici. Byl digitalizován původní archiv historických vzorů z archivní dokumentace. V Sedlici byla otevřena vzorková prodejna Sedlické krajky a na internetu také zásilkový obchod jak na krajky, tak i na nákup potřeb pro paličkování.

Více...

Sedlická krajka