Přeskočit na obsah

zámek ČekaniceČekanice je vesnice, část města Blatná v okrese Strakonice. Nachází se asi 5,5 km na jih od Blatné.

V místech dnešního čekanického zámku stávala tvrz jako původní sídlo majitelů panství, ovšem po požáru sídla v r. 1785 byl v jejích místech Janem Jiřím Helversenem postaven nový klasicistní zámek. Helversenové drželi statek až do r. 1868, kdy je Karel, svobodný pán z Helversenu, prodal kněžně Marii Sidonii Lobkovicové. Od Lobkoviců, jejichž alianční znak dodnes zdobí trojúhelný štít nad vstupem ve východním průčelí, koupili Čekanice r. 1891 Vlasta Stránecká a její syn Miloslav, za nichž došlo k některým stavebním úpravám zámku (r. 1910 byla přistavěna na severní straně boční kaple, vznikly i nové zrcadlové a segmentové stropy). R. 1945 byl zámek i s celým velkostatkem zkonfiskován, navrácen původním majitelům byl na konci 20. století.