Přeskočit na obsah

tvrz BuziceV Buzicích stojí středověká tvrz ze 14. století. Ze vsi Buzic, připomínaných poprvé r. 1384, vyšel vladycký rod Buziců. Na sklonku 15. století, kdy se již členové rozrostlého rodu, jež buzický statek nemohl uživit, usadili porůznu v kraji, přikoupil Buzice Zdeněk Lev z Rožmitálu k Blatné. R. 1527 se již píše o pusté tvrzi, která byla koncem 16. století, za Václava z Rozdražova, přeměněna na sýpku.

Tvrz stojí na nízkém pahorku jihozápadně od Buzic. Z jedné strany je tvrz obtékána říčkou Lomnicí, ze strany druhé se rozprostírá rybník Řitovíz. Její nejstarší částí je třípatrová, hranolová, původně obytná věž ze 14. století. K ní byla později postupně přistavěna dvě patrová křídla, severní a západní, přestavěná v 16. a 17. století na sýpku. Původní val a příkop jsou zachované na východní a jižní straně. Nádvoří je uzavřeno na západní a severní straně zdí.

I když byla tvrz přestavěna na sýpku, stále vypadá jako středověký hrad. Tvrz lze zhlédnout pouze zvenku, vnitřek objektu není přístupný.