Přeskočit na obsah

kostel svaté VoršilyZápadně od Bělčic leží ves Újezdec. První písemná zmínka je už z roku 1045. Dominantu Újezdce tvoří románský kostelík sv. Voršily – jeden z nejstarších a historicky nejcennějších kostelů v kraji. Postaven byl pravdě-podobně v letech 1240 až 1250. Stojí uprostřed hřbitova, obehnaného okrouhlou zdí. Pozornost upoutá čistě románská kamenná průčelní věž, vtěsněná do nitra lodi. Z původního inventáře se mnoho nezachovalo a tak je vnitřek kostelíka poměrně chudý. Tři oltáře jsou zasvěceny sv. Voršile, Matce Boží a sv. Barboře.

V okolí Újezdce se ve 14. století dolovalo a rýžovalo zlato. V roce 1620 byl Újezdec vypálen vojskem krále Ferdinanda Falckého. V blízkém okolí, tak jako v celé této krajině, byly nalezeny důkazy o osídlení z doby kamenné a mohylové pohřebiště doby železné.