Přeskočit na obsah

Mystice„Manská ves“ Myštice vznikla na křižovatce pěti silnic. Do roku 1348 patřila jako okrajová západní obec královská k panství zvíkovskému. Roku 1348 zapsal „královskou ves Myštice“ (dříve Dmejštice nebo také Mišek) král Karel IV. hofmistru své první manželky Blanky z Valois, Hukovi (též Hugovi) z Dornsteinu (nedaleké Černívsko) a držiteli hrádku Křikava. Následně pak připadla obec Jindřichu Kolmanovi z Křikavy. Jindřich tuto ves celou prodal roku 1418 panu Petru Zmrzlíkovi ze Svojšína na Orlíce.

Tak se dostaly Myštice k Orlíku. Po zničení Křikavy a přilehlého kostela se farnost Černívsko na nějaký čas rozpadla. Myštice a okolní obce pak tedy připadly k farnosti do Pohoří, kde jsou dodnes. Roku 1492 dal král Vladislav II. Jagellonský povolení Zdeňkovi Lvu z Rožmitála a Blatné ke stavbě rybníka u Střížovic. Ten se také původně nazýval Střížovický a byl oproti současnému stavu asi o kilometr kratší. Současnou podobu dali rybníku o sto let později Krčínové, podle tvaru se nazývá Labuť. Se svými 108 ha plochy a 3 km délky největším rybníkem celého Blatenska.

V obci samé představuje významnou památku patrová zájezdní hospoda nesoucí příznačně jméno „U Labutě“. Stojí poblíž někdejší Solné cesty a podle pověsti zde nocoval král Jan Lucemburský. Postavena však byla nejspíše až v 16. století. Má dochovaný gotický klenutý sklep a široké fošnové schodiště vedoucí do mázhauzu v prvním poschodí. Interiéry jsou vyplněny loveckými trofejemi převážně od Ferdinanda Hildprandta. Objekt je památkově chráněn a je v něm instalována expozice řemesel.

Turistická značka vede od rybníku Labuť k zřícenině hradu Křikava. Hrad obdélného půdorysu uzavírala na všech stranách hradba, k jejíž vnější straně byl na jihu připojen obdélný palác. Hradním jádrem byla velká hranolová obytná věž (donjon). V severozápadním nároží stála další stavba se vstupní šíjí. Dochovaly se dosud asi 3 metry vysoké zříceniny věže, části zdiva hradby a dalších hradních objektů. Hradní zříceniny jsou volně přístupné.

Kousek od Myštic, v klidu lesní samoty se skrývá rodinný Penzion Mlýn Kostřata. Ubytování nabízí celoročně ve dvoulůžkových a čtyřlůžkových pokojích. lze tu pořádat také svatby, semináře či kurzy. Strava je přizpůsobena potřebám hostů, pro zájemce lze připravit i vegetariánské pochoutky.