Přeskočit na obsah

SedliceMěsto Sedlice je známé svou ručně paličkovanou krajkou, která se tu pod rukama šikovných krajkářek rodí již přes 450 let. Počátek této tradice sahá až do 15. století. V Sedlici můžete navštívit vzorkovou prodejnu a krajky si zde prohlédnout i zakoupit.

Osada Sedlice náležela do staré aglomerace na Bozeňsku, jež zahrnovala oblast dnešního Blatenska, Březnicka a Rožmitálska. Byla osídlena dříve než ostatní kraje. Napovídá to kontinuita pravěkého a středověkého osídlení. Vývoj dalšího osídlení lze předpokládat v období vnitřní kolonizace (13.–14. století), kdy podél staré písecké cesty, s kterou se tu spojovala jiná, rovněž stará cesta od Vimperka, vznikla zemědělská osada silničního typu.

Majitelem Sedlice byl rod Bavorů ze Strakonic, a to až do roku 1404, kdy ji prodali třem bratřím z Kraselova. Tehdy zde ještě žádné panské sídlo nestálo. Na další století zprávy o vsi mizí, znovu se objevuje až počátkem 16. století, kdy zde již roku 1505 za Mikuláše Malovce z Pacova stála nejspíše pozdně gotická tvrz, skládající se ze dvou rovnoběžných obdélných jednopatrových křídel podél západní a východní strany malého přibližně čtvercového nádvoří. Barokní úpravy mají na svědomí zazdění nádvorních arkád a také jižní křídlo, které pohltilo pozdně gotickou vstupní bránu. Renesanční ohradní zeď byla na východě prolomena novou bránou se šternberským erbem. Někdy ve druhé polovině 19. století byl stavebně zaplněn dosud volný prostor v severozápadním nároží.

Dominantou Sedlice je děkanský kostel sv. Jakuba Staršího z poloviny 18. století. Stavitelem byl sedlický měšťan Václav Jermář, údajně žák K. I. Dienzenhofera. Ve městě se nachází i několik památkově zajímavých domů s renesančními, barokními a klasicistními fasádami. Pozornost upoutá zejména budova zájezdního hostince, dnes hotelu, kterou zdobí psaníčková sgrafita.