Přeskočit na obsah

LnarePrvní písemná zmínka o Lnářích pochází z roku 1318. V tu dobu zde již stála kamenná gotická tvrz, v 16. století přestavěná v renesančním stylu. Dnes se v ní nachází informační centrum a miniexpozice lidového řemesla Blatenska a stálá expozice skláře a výtvarníka Bohumila Eliáše..

V letech 1666 - 1672 byl v jejím sousedství postaven raně barokní "nový" zámek, pravděpodobně dle plánů Karla Luraga. Na zámku se kromě prohlídek konají také svatební obřady, koncerty i další společenské a kulturní akce. Navštívit zde můžete nevšední expozici Muzeum kočky. Zahrnuje informace a předměty dokládající historii soužití člověka a kočky od starověkého Egypta po současnost.

Další výraznou stavební památkou obce je bývalý klášter bosých augustiniánů s kostelem Nejsvětější Trojice, dnes farním, stavěným v letech 1666–1709 na místě původní renesanční kaple z roku 1599. Klášter byl při něm založen roku 1684 Tomášem Zacheem Černínem z Chudenic a fungoval zde až do roku 1950. Jde o čtyřkřídlý areál s ambitem a otevřenými arkádami postavený v letech 1688–1693 podle plánů Giovanniho Battisty Maderny. V 19. a na počátku 20. století byl klášter místem, kde se setkávali významní umělci své doby. Jako kuchyňský pomocník zde pracoval sochař Václav Levý, zajížděl sem sochař František Bílek či malíř a mozaikář Viktor Foerster. Lnářští augustiniáni byli také známými včelaři. Po zrušení kláštera bylo v jeho budovách krátce umístěno nápravné zařízení pro dívky, posléze různá zdravotnická zařízení a od roku 1965 zde funguje psychiatrická léčebna.

Klášterní kostel je podélná trojlodní stavba s pravoúhlým kněžištěm a přistavěnou hranolovou zvonicí. Zařízení kostela je převážně barokní, zvlášť cenný je hlavní oltář s obrazem Nejsvětější Trojice od Petra Brandla z roku 1707. Na zvláštním oltáři je pak umístěna kopie gotického obrazu Lnářské Madony, který byl považován za zázračný.

V obci se nachází ještě druhý kostel zasvěcený sv. Mikuláši. Je gotického původu, dnes má však barokní podobu z roku 1735. Na přilehlém hřbitově odpočívá populární česká herečka Karolína Slunéčková.

Lnáře jsou rovněž známy svou rybníkářskou tradicí. Počátkem 20. století zde ředitel velkostatku Ing. Theodor Mokrý vyšlechtil zvláštní plemeno bezšupinatého kapra zvaného lnářský modrák.